Πρόληψη πυροπροστασίας

27/05/2022

Προληπτικά Μέτρα Πυροπροστασίας

Ο Στόχος της Πρόληψης πυρκαγιών είναι να Ευαισθητοποιήσει το Κοινό ώστε να λαμβάνει προφυλάξεις , για την πρόληψη δυνητικά επιβλαβών πυρκαγιών και να Εκπαιδευτεί για την Επιβίωση τους. Είναι μια προληπτική μέθοδος πρόληψης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιάς και μείωσης των ζημιών που προκαλούνται από αυτές.

Ο αέρας που αναπνέουμε περιέχει περίπου 21% οξυγόνο. Το καθαρό οξυγόνο σε υψηλή πίεση, όπως από έναν κύλινδρο, μπορεί να αντιδράσει βίαια με κοινά υλικά όπως λάδι και γράσο. Άλλα υλικά μπορεί να πιάσουν φωτιά αυθόρμητα. Σχεδόν όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτων, του καουτσούκ, ακόμη και των μετάλλων, καίγονται έντονα στο οξυγόνο.

Μια φωτιά 🔥 χρειάζεται τρία στοιχεία
- θερμότητα🌡️ , οξυγόνο 🌳και καύσιμο 💥. Χωρίς θερμότητα , οξυγόνο και καύσιμα , η φωτιά δεν θα ξεκινήσει ούτε θα εξαπλωθεί.

Η κρίση αποτελεί περισσότερο μια πραγματικότητα παρά μια καλή είδηση.Εφόσον αποδεχτεί κανείς το γεγονός αυτό , τότε γίνεται αντιληπτό ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό , μπορεί να υπάρξει και θετική πλευρά σε μια κρίση .Το κινεζικό ιδεόγραμμα για την λέξη κρίση (προφέρεται γέι-ζι) είναι σύνθετη λέξη και αποτελείται από τα συνθετικά <κίνδυνος> και <ευκαιρία>.

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που δεν συντηρούνται σωστά μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Οι εσκεμμένες πυρκαγιές ενέχουν πολύ σημαντικούς κινδύνους για όλους τους χώρους εργασίας.Κάθε εργοδότης πρέπει να εντοπίζει τους κινδύνους, να αξιολογεί τους κινδύνους και να έχει γραπτή εκτίμηση κινδύνου , συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυνήθιστων ή άλλων κινδύνων.Η πρόληψη της πυρκαγιάς πρέπει να αποτελεί μέρος αυτού.Μια στρατηγική πρόληψης πυρκαγιάς και μια αξιολόγηση κινδύνου πυρκαγιάς θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες και πλήρη εξέταση όλων των θεμάτων.

Η πυρκαγιά είναι ένας κίνδυνος σε κάθε κτίριο που είτε διαμένετε ή εργάζεστε και θα πρέπει να έχετε πάντα ένα Σχέδιο Διαφυγής.Ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετώπισης της φωτιάς είναι να την αποτρέψετε.Δημιουργία Αντιπυρικού Χώρου Κατοικίας, συζητήσετε το και με τους γείτονες.

Δημιουργήσετε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον διαβίωσης για εσάς, τους φίλους, και την οικογένειά σας.

Δημιουργία αντιπυρικού χώρου κατοικίας

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!