Ασφάλεια στο σχολείο

23/05/2022

Ασφάλεια στο σχολείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αισθάνονται σίγουροι οι γονείς για την ασφάλεια του παιδιού τους στο σχολείο.Όλα τα σχολεία θα πρέπει να διαθέτουν ένα οργανωμένο σχέδιο.Το διδακτικό προσωπικό και το προσωπικό του σχολείου θα πρέπει εκπαιδεύονται για να μπορούν να ανταποκρίνονται.

Ο σύνδεσμος παρακάτω: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και Κύπρο το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης<<Εσωτερική Ασφάλεια Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης>>Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ, ώπου είχα την τιμή να είμαι ο ένας εκ των Εισηγητών.

https://www.hellenicinstitute.gr/%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82


© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!