Προετοιμασία Έκτακτης Ανάγκης

04/2022

Προετοιμασία Έκτακτης Ανάγκης

Ο στόχος της προετοιμασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων του συμβάντος ,η αποκατάσταση της κατάστασης στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατόν, περιορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση τυχόν κινδύνων για την υγεία .

✓ Η Προετοιμασία Πρίν από ένα ατύχημα ή έκτακτη ανάγκη είναι πολύ Σημαντική.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης ,πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιβλαβών επιπτώσεων.
Οι κίνδυνοι για την υγεία που προκαλούνται για παράδειγμα από επικίνδυνες ουσίες δεν αλλάζουν ,αλλά το επίπεδο κινδύνου αλλάζει ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της ουσίας ή τον τρόπο διαχείρισης της στο χώρο εργασίας .
Οι πρώτες βοήθειες είναι πολύ σημαντικές στο χώρο εργασίας και μπορούν να αποτρέψουν έναν μικροτραυματισμό από το να γίνει σοβαρό ατύχημα.Θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών σε όλους τους χώρους εργασίας και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χώρου εργασίας ,του εργατικού δυναμικού και της φύσης της εργασίας που εκτελείται.
Είναι ζωτικής σημασίας όλα τα μέλη της κάθε εργασιακής ομάδας , να είναι πλήρως εκπαιδευμένα για να εκτελούν μια εργασία με ασφάλεια.
Πρίν από την εκτέλεση μιας εργασίας ,είναι σημαντικό για όλους τους εργαζόμενους να διασφαλίσουν ότι κατανοούν και αναγνωρίζουν το περιεχόμενο της αξιολόγησης κινδύνου εργασίας.Είναι επίσης σημαντικό για τους εργοδότες να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν αυτήν την αναγνώριση από τα μέλη της ομάδας τους .

Προετοιμασία Έκτακτης Ανάγκης

Σχέδιο,Κιτ,Ενημέρωση

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!