Χημική απειλή και κίνδυνοι

04/2022

Χημική Απειλή και Κίνδυνοι

Οι χημικές ουσίες μπορεί να υπάρχουν φυσικά στο περιβάλλον ή να παράγονται συνθετικά.Οι αναδυόμενες τεχνολογίες προσφέρουν νέες μεθόδους χρήσης χημικών παραγόντων και υλικοτεχνικό σχεδιασμό. Η παγκόσμια παραγωγή χημικών αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.
Μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες διεθνείς εταιρείες χρησιμοποιούν, κατασκευάζουν, αποθηκεύουν και διανέμουν χημικές ουσίες σε περίπλοκες, παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού .

Στις βιομηχανίες και σε άλλους τομείς ζωτικής σημασίας υποδομής και μεμονωμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν επικίνδυνα χημικά .Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υγρό και να δημιουργήσουν κίνδυνο για τους ανθρώπους και το περιβάλλον (παράδειγμα να ψεκαστούν από αεροσκάφη,να απελευθερωθούν από βάρκες ή οχήματα)

Οι χημικοί απειλητικοί παράγοντες μπορεί να είναι δηλητηριώδεις ατμοί, αερολύματα , υγρά ή στερεά που έχουν τοξικές επιδράσεις στους ανθρώπους,ζώα ή φυτά.
Οι εκλύσεις χημικών μπορεί να είναι ακούσιες, όπως στην περίπτωση "βιομηχανικού ατυχήματος" λόγω φθοράς ή λάθος ανθρώπινου χειρισμού ,για παράδειγμα ένας κατεστραμμένος σωλήνας - κολάρο (διαρροή υγροποιημένου μίγματος προπάνιο προπυλένιο και αερίου βουτάνιο - βουτυλένιο ) σε διυλιστήριο πετρελαίου (με αποτέλεσμα από συμπτώματα ζάλη , ναυτία δηλητηρίαση± έως και ... σε άτομα ).Η έγκαιρη ανίχνευση και η ακριβής ταυτοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική θεραπεία και την πρόληψη πρόσθετων εκθέσεων σε χημικές απειλές.
Φυσικός κίνδυνος στην βιομηχανία:
Ένας φυσικός κίνδυνος όπως για παράδειγμα ένας ισχυρός σεισμός ή μια πυρκαγιά περνάει από το στάδιο της πιθανότητας σε μια ενεργή φάση.Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οι κρίσιμες υποδομές είναι ευάλωτες στις επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων.Οι τεχνολογικές "παρενέργειες" των φυσικών κινδύνων ονομάζονται ατυχήματα N.A.T.E.C.H . Κίνδυνοι N.A.T.E.C.H υπάρχουν οπουδήποτε στον κόσμο όπου η βιομηχανία και οι υποδομές ζωτικής σημασίας βρίσκονται σε περιοχές επιρρεπείς σε φυσικούς κινδύνους.
Είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα για τις επιπτώσεις στο οικονομικό ,κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτικό τομέα;
Η διαχείριση κινδύνου μιας βιομηχανικής εγκατάστασης δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα από το περιβάλλον της, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλους κλάδους.

Χημική απειλή και κίνδυνοι

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!