Ανθρώπινη Ασφάλεια και Υποδομές

03/2022
Ανθρώπινη Ασφάλεια και Υποδομές Ζωτικής Σημασίας

Τα κράτη πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα ,με ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές για να μπορούν να αντιμετωπίσουν κρίσεις .Ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας είναι ο άνθρωπος.

Η κρίσιμη υποδομή αποτελείται από όλους τους ανθρώπους,συστήματα ή πράγματα που πρέπει να είναι πάντα λειτουργικά και άθικτα για να πετύχουν οι καθημερινές εργασίες και ζωές.
Για παράδειγμα, χωρίς ρεύμα, πόσιμο νερό ή οικονομικές συναλλαγές, η κοινωνία σταματά να λειτουργεί σωστά.
Οι κρίσιμες διαδικασίες: είναι οι διαδικασίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή κοινωνική αναστάτωση σε περίπτωση αποτυχίας ή διακοπής τους(παραγωγή ενέργειας,παροχή νερού, λαδιού,μεταφορές οδικού δικτύου κ.α)


Ποιος απειλεί τις υποδομές ζωτικής σημασίας;

Όσο κρίσιμη κι αν είναι, οι υποδομές ζωτικής σημασίας αντιμετωπίζουν απειλές από διάφορες πλευρές. Αυτά περιλαμβάνουν τη φύση ( σεισμούς, πλημμύρες,ανεμοστρόβιλους), τους ανθρώπους (κλέφτες, τρομοκράτες κ.α) και "ατυχήματα" που αφορούν βιολογικές, χημικές ή πυρηνικές ουσίες.


Η προστασία της ζωτικής σημασίας υποδομής συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις.Με όλους αυτούς τους κινδύνους, η ασφάλεια των ζωτικών υποδομών καθίσταται υποχρεωτική,λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τον οικονομικό αντίκτυπο,τον κοινωνικό και τις φυσικές συνέπειες.
Η προοπτική της ανθρώπινης ασφάλειας μας ενθαρρύνει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού, κυρίως την προστασία των γυναικών, των παιδιών και των ηλικιωμένων.
Στην ετοιμότητα για καταστροφές, η ανθρώπινη ασφάλεια θα βοηθούσε στην καθοδήγηση της ανάπτυξης πολιτικών διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα και τα σενάρια ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν την εξέταση των ανθρώπινων αναγκών και των αναγκών της κοινότητας.
Οι φυσικές καταστροφές δείχνουν επίσης την ανάγκη για μια πιο διεπιστημονική προοπτική όταν εξετάζεται η ανθρώπινη ασφάλεια. Η προετοιμασία και οι αντιδράσεις στις ανθρώπινες επιπτώσεις τους μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν.


Δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση για την καταπολέμηση επειδή κάθε πόλη και γειτονιά διαφέρει.Εστίαση στα ανθρώπινα τρωτά σημεία, μειώνοντας έτσι τις σοβαρές συνέπειες των φυσικών καταστροφών για την ανθρώπινη ασφάλεια και ευημερία.Όλα τα μέτρα θα πρέπει σχεδιαστούν, για τη βελτίωση της πρόληψης, τη μείωση των κινδύνων καταστροφών, την ετοιμότητα αντίδρασης, την ανασυγκρότηση και πρέπει να είναι καλά Συντονισμένα.


Οι πολίτες αξίζουν το δικαίωμα να ζουν απαλλαγμένοι από την απειλή .

Η ασφάλεια είναι ζήτημα ποιότητας ζωής και επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή των καθημερινών ενεργειών μας.


Υποδομές Σημασίας

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!