Η δύναμη των γυναικών και στην ασφάλεια: Γιατί ο ρόλος τους δεν μπορεί να αγνοηθεί

2023-03-08

Ο πολύτιμος ρόλος της γυναίκας ως κινητήρια δύναμη και στον κλάδο της ασφάλειας 

Καθώς συνεχίζουμε να κάνουμε βήματα προς την ισότητα των φύλων, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην κοινωνία. Πουθενά αυτό δεν είναι πιο εμφανές από ό,τι στον τομέα της ασφάλειας, όπου οι γυναίκες συμβάλλουν σημαντικά στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Από την υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις έως την εργασία σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και πληροφοριών, οι γυναίκες αποδεικνύονται ανεκτίμητα περιουσιακά στοιχεία για την καταπολέμηση του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων απειλών για την ασφάλεια. Επιπλέον, οι γυναίκες διαδραματίζουν επίσης καίριο ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και της επίλυσης συγκρούσεων, φέρνοντας συχνά μοναδικές προοπτικές και προσεγγίσεις στο τραπέζι. Καθώς γιορτάζουμε τη σημαντική συμβολή των γυναικών και στην ασφάλεια, είναι σαφές ότι οι προσπάθειές τους κάνουν τη διαφορά και ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου κόσμου για όλους. 

Η δύναμη των γυναικών στην ασφάλεια: Γιατί ο ρόλος τους δεν μπορεί να αγνοηθεί

Δεν είναι μυστικό ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της ασφάλειας. Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια προς την ισότητα των φύλων, η ασφάλεια παραμένει ένας ανδροκρατούμενος κλάδος. Ωστόσο, η δύναμη των γυναικών στην ασφάλεια δεν μπορεί να αγνοηθεί. Από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έως τη φυσική ασφάλεια, οι γυναίκες προσφέρουν μια μοναδική προοπτική και δεξιότητες που είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των επιχειρήσεων, των ατόμων και των κοινοτήτων. Θα διερευνήσουμε μαζί  τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες είναι απαραίτητες για τον κλάδο της ασφάλειας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Καθώς γιορτάζουμε τη δύναμη των γυναικών και στην ασφάλεια, τονίζουμε τη σημασία της συμβολής τους στη διατήρηση της ασφάλειας του κόσμου μας.

Η τρέχουσα κατάσταση των γυναικών στην ασφάλεια

Η σημερινή κατάσταση των γυναικών στην ασφάλεια είναι ζοφερή. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε όλες τις πτυχές του κλάδου, από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έως τη φυσική ασφάλεια. Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 20% του εργατικού δυναμικού στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και μόνο το 11% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της ασφάλειας. Αυτή η έλλειψη ποικιλομορφίας δεν είναι μόνο κοινωνικό ζήτημα αλλά και ζήτημα ασφάλειας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι διαφορετικές ομάδες είναι πιο αποτελεσματικές στην επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Αποκλείοντας τις γυναίκες από τον κλάδο της ασφάλειας, περιορίζουμε την ικανότητά μας να προστατεύουμε αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις, τα άτομα και τις κοινότητες. Επιπλέον, η έλλειψη γυναικείας εκπροσώπησης στην ασφάλεια διαιωνίζει το στερεότυπο ότι η ασφάλεια είναι ένας «ανδρικός κόσμος», αποθαρρύνοντας άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν καριέρα στον κλάδο (γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια).

Η σημασία των γυναικών στην ασφάλεια

Η σημασία των γυναικών στην ασφάλεια δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Οι γυναίκες προσφέρουν μια μοναδική προοπτική και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προστασία των επιχειρήσεων, των ατόμων και των κοινοτήτων. Για παράδειγμα, στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι γυναίκες έχουν βρεθεί να είναι πιο αποτελεσματικές από τους άνδρες στον εντοπισμό και την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες τείνουν να έχουν καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών για την ασφάλεια.

Στη φυσική ασφάλεια, οι γυναίκες φέρνουν επίσης μια μοναδική προοπτική. Οι γυναίκες είναι συχνά καλύτερες στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και στη διάδοση δυνητικά βίαιων καταστάσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή οι γυναίκες τείνουν να έχουν καλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη και είναι πιο ενσυναισθητικές από τους άνδρες. Αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες σε καταστάσεις που απαιτούν μια ήρεμη και ορθολογική προσέγγιση, όπως στη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η μοναδική προοπτική και οι δεξιότητες που φέρνουν οι γυναίκες στην ασφάλεια

Η μοναδική προοπτική και το σύνολο δεξιοτήτων που προσφέρουν οι γυναίκες στην ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των επιχειρήσεων, των ατόμων και των κοινοτήτων. Οι γυναίκες τείνουν να προσεγγίζουν τα ζητήματα ασφάλειας διαφορετικά από τους άνδρες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές λύσεις. Για παράδειγμα, οι γυναίκες είναι συχνά καλύτερες στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τρωτών σημείων στα συστήματα ασφαλείας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι γυναίκες τείνουν να είναι πιο προσανατολισμένες στη λεπτομέρεια και να έχουν καλύτερο μάτι για τον εντοπισμό μοτίβων και ανωμαλιών.

Επιπλέον, οι γυναίκες τείνουν να έχουν καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση των απειλών για την ασφάλεια. Οι γυναίκες είναι συχνά καλύτερες στην οικοδόμηση σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στην επικοινωνία σύνθετων ζητημάτων ασφάλειας με τρόπο που είναι εύκολα κατανοητός. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται αποτελεσματικά και ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα όσον αφορά τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ασφάλεια

Παρά τη σημασία των γυναικών στην ασφάλεια, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον κλάδο. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η έλλειψη εκπροσώπησης. Οι γυναίκες συχνά αποκλείονται από ηγετικές θέσεις, γεγονός που περιορίζει την ικανότητά τους να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και να διαμορφώνουν την κατεύθυνση του κλάδου.


Επιπλέον, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά διακρίσεις και προκαταλήψεις στον χώρο εργασίας. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από λεπτές μικροεπιθέσεις έως πιο εμφανείς μορφές παρενόχλησης και διακρίσεων. Αυτό δημιουργεί ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες, το οποίο μπορεί να δυσχεράνει την επιτυχία τους στον κλάδο.

Λύσεις για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην ασφάλεια

Υπάρχουν διάφορες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην ασφάλεια. Μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις είναι η παροχή ευκαιριών καθοδήγησης και δικτύωσης για τις γυναίκες του κλάδου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να οικοδομήσουν σχέσεις με άλλους επαγγελματίες του κλάδου και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες που διαφορετικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε αυτές.

Μια άλλη λύση είναι η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για γυναίκες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να επιτύχουν στον κλάδο και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Τέλος, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ποικιλομορφίας στις ηγετικές θέσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή πρωτοβουλιών διαφορετικότητας και ένταξης που δίνουν προτεραιότητα στην πρόσληψη και την προώθηση γυναικών και άλλων υποεκπροσωπούμενων ομάδων.

Υποστηρίζοντας τις γυναίκες στην ασφάλεια: Καθοδήγηση και δικτύωση

Η καθοδήγηση και η δικτύωση είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των γυναικών στην ασφάλεια. Τα προγράμματα καθοδήγησης μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να χτίσουν σχέσεις με άλλους επαγγελματίες του κλάδου και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες σε αυτές. Οι εκδηλώσεις δικτύωσης μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις γυναίκες να συνδεθούν με άλλους επαγγελματίες και να δημιουργήσουν σχέσεις που μπορούν να τις βοηθήσουν να προωθήσουν την καριέρα τους.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να παρέχεται στις γυναίκες πρόσβαση σε πόρους και συστήματα υποστήριξης που μπορούν να τις βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στον κλάδο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πόρους όπως προγράμματα βοήθειας εργαζομένων, πόρους ψυχικής υγείας και ομάδες υποστήριξης για γυναίκες στον κλάδο.

Γιορτάζοντας τις γυναίκες στην ασφάλεια: Ιστορίες επιτυχίας και επιτεύγματα

Είναι σημαντικό να γιορτάσουμε τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα των γυναικών στον τομέα της ασφάλειας. Επισημαίνοντας τη συμβολή των γυναικών στον κλάδο, μπορούμε να εμπνεύσουμε άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον τομέα της ασφάλειας και να καταρρίψουμε τα εμπόδια που εμποδίζουν τις γυναίκες να επιτύχουν στον κλάδο.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα γυναικών που έχουν συμβάλει σημαντικά στον κλάδο της ασφάλειας. Για παράδειγμα, η Δρ Rebecca Wynn είναι ειδικός στον κυβερνοχώρο και ηγέτης σκέψης που έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες γυναίκες στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Juliette Kayyem, η οποία υπηρέτησε ως Βοηθός Γραμματέας διακυβερνητικών υποθέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και τώρα είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Γιατί ο ρόλος των γυναικών στην ασφάλεια δεν μπορεί να αγνοηθεί

Συμπερασματικά, η δύναμη των γυναικών στην ασφάλεια δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι γυναίκες προσφέρουν μια μοναδική προοπτική και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προστασία των επιχειρήσεων, των ατόμων και των κοινοτήτων. Ωστόσο, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο και αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων και των προκαταλήψεων στον χώρο εργασίας.

Για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο της ασφάλειας, είναι σημαντικό να παρέχονται ευκαιρίες καθοδήγησης και δικτύωσης, προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης και συστήματα υποστήριξης που μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να ξεπεράσουν τα εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Γιορτάζοντας τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα των γυναικών στον τομέα της ασφάλειας, μπορούμε να εμπνεύσουμε άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον κλάδο και να καταρρίψουμε τα εμπόδια που εμποδίζουν τις γυναίκες να επιτύχουν στον τομέα.


Κωνσταντίνος Ζουμπιάδης (ASSM)

Σύμβουλος στην  Ανεξάρτητη Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων επί Ειδικών Απαιτήσεων Ασφάλειας και Προστασίας Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΙΔΙΚΚΑ

Business Espionage Controls & Countermeasures Association/Member 

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!