ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

2022-12-02

Mentality-mindset

 <<positive approach>> 

Η ανθρώπινη ανασφάλεια δεν προκαλείται σχεδόν ποτέ από έναν μόνο παράγοντα, αλλά μάλλον από την αλληλεπίδραση πολλών.

Οι απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια προέρχονται από κοινωνικοπολιτικούς, οικονομικούς, υγειονομικούς και οικολογικούς τομείς. Η επιρροή επεκτείνεται και στις τέσσερις περιοχές της, ακόμα κι αν η πρώην περιοχή θεωρείται συχνά ως το λίκνο βίαιων συγκρούσεων.

Η ανθρώπινη ασφάλεια δεν είναι μια συνεπής, αντικειμενική άποψη. Αντίθετα, υπάρχουν διαφορετικές και μερικές φορές ανταγωνιστικές έννοιες για την ανθρώπινη ασφάλεια που μπορεί να αντικατοπτρίζουν διαφορετικούς κοινωνιολογικούς/πολιτιστικούς και γεωπολιτικούς προσανατολισμούς.

Η ανθρώπινη ασφάλεια έχει καταλήξει στο κυρίαρχο σύστημα καθολικού ελέγχου στις μέρες μας. Η ανθρώπινη ασφάλεια μετατοπίζει το κέντρο που απουσιάζει*, σε κινδύνους ασφάλειας που επηρεάζουν τα άτομα, για την περίπτωση, κινδύνους που προκύπτουν από την πείνα, την σύγχρονη επιδημία, την οικονομική μείωση, τη φυσική υποβάθμιση, τη μετακίνηση και άλλες τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επικεντρώνεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα για την αντιμετώπιση και αυτών των προκλήσεων.

Η προληπτική προσέγγιση με «νοοτροπία ασφαλείας» στους προαναφερθέντες τομείς, θα πρέπει να αποτελεί βασικό συστατικό στις καθημερινές προσπάθειες των πολιτών να ανταποκριθούν σε "δυναμικές" που θεωρούνται επίσης απειλές για την κοινωνική ευημερία.

ΠΡΟΛΗΨΗ

ως εναρκτήριον λάκτισμα !Για να αποφευχθούν δυνάμει τα πάσης φύσεως δυσάρεστα περιστατικά  

Κ.Ζ

www.salus-conscientia.gr

02/12/22

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!