Η ορθή Ηγεσία επιφέρει ασφάλεια

2023-02-21

Mια θεμελιώδης πτυχή της κοινωνικής ύπαρξης είναι να έχουμε πίστη στους άλλους για να εκπληρώσουμε τις ανάγκες μας.

Αυτή η τάση να ζητάτε συμβουλές από ηλικιωμένους...(γνώσεις, εμπειρία)

Η αντιμετώπιση των βασικών δυσκολιών που συναντάμε από τη γέννησή μας είναι χαρακτηριστικό της δημιουργίας μας.Κάτω από μια άρρητη φυσική διαθήκη ή κοινωνικό σύμφωνο, παραχωρούμε στους ανθρώπους τον έλεγχο του σώματός μας και των καθημερινών μας επιλογών με την υπόθεση ότι θα μας φρόντιζαν με ευγένεια, ειλικρίνεια και ικανότητα. Έτσι μαθαίνουμε να βασιζόμαστε στους άλλους και να τους εμπιστευόμαστε την ευημερία μας από τη γέννησή μας.

Μία από τις πιο εξέχουσες αιτίες παρανόησης της ηγεσίας είναι η ευρεία συσχέτιση της ηγεσίας με την εξουσία.

Συχνά σκεφτόμαστε τους ηγέτες ως εκείνους που κατέχουν υψηλά αξιώματα.

Το εξελικτικό θεμέλιο της εξουσίας είναι αυτή η κατάλληλη φυσική εξάρτηση από τους άλλους. Η εξουσία (του leader) είναι σχεσιακή. Είναι μια ποιότητα της κοινοτικής ζωής. Παρόλα αυτά, κατά βάθος, οι άνθρωποι εξακολουθούν να διατηρούν ελπίδες για τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ή να δημιουργήσουν αξιόπιστα άτομα που αξίζουν την έγκρισή τους.

Κοιτάμε το δρόμο τους...

Τους απασχολούμε...

Και τους εκλέγουμε με την ελπίδα ότι θα πραγματοποιήσουν τα αιτήματά μας.

Στη σύγχρονη εποχή, περιμένουμε από τους υπεύθυνους να ξέρουν πού πάμε. Οι σημερινοί ηγέτες είναι επίσης υπεύθυνοι να μας κρατούν οργανωμένους τηρώντας τα πρωτόκολλα και αναφέροντας τις συνδέσεις που βοηθούν να καταλαβαίνουμε τη θέση μας στον κόσμο, διευθετώντας τις διαφορές μας και επιβεβαιώνοντας τα πολιτισμικά πρότυπα που μας δίνουν κατεύθυνση.

Διαρκής εξέλιξη; Μονόδρομος,

 επίσης...

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αποδοχή , o επαγγελματικός σεβασμός και η ηθική υπόσταση εξασθενεί και φθίνει.

Η εμπιστοσύνη σε κοινές αξίες και γνώσεις;

Η αμοιβαία γνώση και ο σεβασμός δημιουργούν ή έχουν δημιουργήσει αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης.

  • Ως εκ τούτου, όλες οι μορφές αξιόπιστων σχέσεων παρέχουν κάποιο βαθμό καθοδήγησης, σταθερότητας και ασφάλειας .


Κonstantinos Ζoumpiadis

Certification in Exercising Leadership at Harvard


© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!