Οργανισμοί και συνεχιζόμενη εκπαίδευση προσωπικού

2022-06-18

'' Οργανισμοί και συνεχιζόμενη εκπαίδευση προσωπικού, κατάρτιση θεωρία και πράξη,υγεία και ασφάλεια''

Τα τελευταία χρόνια, έχει καταστεί αναμφισβήτητο ότι παγκοσμίως, μας λείπουν κάπως οι «υψηλές» τεχνολογικές δεξιότητες που είναι ζωτικής σημασίας για πολλές επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες.

Η Διαχείριση Γνώσης είναι ένα σύνολο εργαλείων, διαδικασιών, μεθόδων, πρακτικών και επιθυμητών συμπεριφορών που βοηθούν έναν οργανισμό να είναι πιο παραγωγικός.
Για τους οργανισμούς, η Διαχείριση Γνώσης είναι γνωστή ως Διοίκηση Επιχειρήσεων με γνώμονα τη γνώση, όπου η Διαχείριση Γνώσης διευκολύνει τη χρήση μεθόδων ανταλλαγής γνώσεων για την προώθηση της μάθησης και της καινοτομίας σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Κάθε οργανισμός μπορεί να επωφεληθεί ιδιαίτερα από τους ανθρώπους του που μοιράζονται, καινοτομούν, επαναχρησιμοποιούν, συνεργάζονται και μαθαίνουν πληροφορίες.

Πλεονεκτήματα της διαχείρισης γνώσης:

✓βελτιωμένη οργανωτική ευελιξία.
✓καλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων.
✓ταχύτερη επίλυση προβλημάτων.
✓αυξημένο ποσοστό καινοτομίας.
✓υποστήριξε την ανάπτυξη και την ανάπτυξη των εργαζομένων.
✓ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης.
✓καλύτερη επικοινωνία.
✓βελτιωμένες επιχειρηματικές διαδικασίες.
✓Βελτιώστε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
✓Αυξήστε την ικανοποίηση των πελατών
✓Προώθηση της καινοτομίας και της πολιτιστικής αλλαγής
✓Επιταχύνετε την πρόσβαση στη γνώση και τις πληροφορίες
✓Αποφύγετε την περιττή προσπάθεια
✓Επιτάχυνση της παράδοσης πελατών
✓Τονώστε την ανάπτυξη και την καινοτομία

Βασικά πλεονεκτήματα μιας Γνωσιακής Βάσης:

1. Βελτιωμένη παραγωγικότητα
2. Μειωμένος χρόνος προπόνησης
3. Αυξημένη δέσμευση εργαζομένων
4. Διατήρηση Γνώσης
5. Συνέπεια στην Επικοινωνία
6. Εξουσιοδοτημένοι απομακρυσμένοι υπάλληλοι
7. Καλύτερη Διαλειτουργική Συνεργασία
8. Μειωμένη εξάρτηση από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την ανταλλαγή γνώσεων
9. Γρήγορη και καλύτερα ενημερωμένη λήψη αποφάσεων
10. Δημιουργία εσόδων
Όταν οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη δουλειά τους πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, επωφελούνται και οι πελάτες και οι συνεργάτες της εταιρείας σας.(3 σε 1)

Οργανωτική εκπαίδευση
Για να επιτύχει ένας οργανισμός μακροπρόθεσμη επιτυχία, τα μέλη της ομάδας του πρέπει να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται συνεχώς .
Το Harvard Business Review επιβεβαιώνει αυτό που εμφανίζεται ξανά και ξανά. Ό,τι είναι καλό για τους ανθρώπους είναι καλό για τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται .
Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο , είναι σημαντικό να αναπτύξετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις των υπαλλήλων σας .
Η οργανωτική εκπαίδευση είναι η διαδικασία μεταφοράς γνώσης μέσα σε έναν οργανισμό.
Αυτό γίνεται μέσω διαφορετικών τύπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η οργανωτική εκπαίδευση και η οργανωτική
καθοδήγηση διαφέρουν.
Η οργανωτική καθοδήγηση έχει να κάνει με την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων.
Η οργανωτική εκπαίδευση αφορά τη μεταφορά γνώσης.
Μην υποτιμάτε την αξία της εκπαίδευσης που εξασφαλίζετε στους υπαλλήλους σας.

➡️Να είστε σαφείς σχετικά με το επιθυμητό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης που αναζητάτε. Να είστε πολύ διακριτικοί σχετικά με τον πάροχο εκπαίδευσης, τη μεθοδολογία και τη φήμη του, και πάνω από όλα, θυμηθείτε το ρητό: παίρνετε ό,τι πληρώνετε.
💡Όπως ορθά είπε ο Πιττακός Μυτιληναίος ,να ενεργείς έχοντας γνώση !

🌐🛡️🏛️🏭🏢🏥🏦🏨🏣

Φωτογραφίες

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!