Η συνειδητοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων

2022-09-08

Η συνειδητοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων και των προφυλάξεων ασφαλείας είναι ένα σημαντικό ζήτημα υγείας, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ένας επαγγελματικός κίνδυνος συμβάλλει σε σοβαρά προβλήματα υγείας των εργαζομένων λόγω ανθυγιεινών συνθηκών και έλλειψης ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Η οικονομική ανάπτυξη και η παραγωγικότητα μπορούν να επιτευχθούν καλά με την προώθηση της υγείας, της ασφάλειας και της βελτιωμένης ποιότητας του χώρου εργασίας.
-
Ένα Ασφαλές και Υγιές Περιβάλλον Εργασίας
Κάθε χρόνο, υπολογίζεται ότι 2,78 εκατομμύρια εργαζόμενοι πεθαίνουν από εργατικά ατυχήματα και ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, ενώ επιπλέον 374 εκατομμύρια εργαζόμενοι υποφέρουν από μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Αυτό σημαίνει ότι 7.500 άνθρωποι πεθαίνουν από επισφαλείς και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας κάθε μέρα. Οι θάνατοι που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας υπερβαίνουν τον μέσο ετήσιο θάνατο από τροχαία ατυχήματα (999.000), πόλεμο (502.000), βία (563.000) και HIV/AIDS (312.000).
Ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας - επίσης γνωστό ως επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (OSH) - είναι η «πειθαρχία που ασχολείται με την πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και την προστασία και προαγωγή της υγείας των εργαζομένων», η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Σε τελική ανάλυση, η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των εργασιακών περιβαλλόντων για τους εργαζόμενους ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας τους κατά την εργασία και η παροχή αποζημίωσης σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με την εργασία.

Οι επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας συχνά προκύπτουν από έναν συνδυασμό υποκείμενων αιτιών, όπως κενά διακυβέρνησης, ανεπαρκή νομοθετικά πλαίσια, ανεπαρκείς γνώσεις και πόρους, μη βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και έλλειψη κουλτούρας πρόληψης σε εθνικό και εργασιακό επίπεδο. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις έχουν τους αντίστοιχους ρόλους τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ΕΑΥ. (U.N)
-
Η ασφάλεια και η υγεία στο χώρο εργασίας δεν ισχύουν μόνο για τυπικά επικίνδυνες εργασίες, όπως η εργασία σε ύψος ή με χημικά, αλλά για όλους τους χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων.
Οι εργοδότες και οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να ενημερώνουν τους υπαλλήλους τους σχετικά με πιθανούς κινδύνους και τα συνοδευτικά μέτρα ασφαλείας σε τακτική βάση. Αυτές οι οδηγίες ενισχύουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι αναλογίζονται ενεργά τις πιθανότητες κινδύνου των εργασιακών τους δραστηριοτήτων.
Το ποσοστό των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών αυξάνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες.Τα προβλήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας παραμένουν μείζονα πρόκληση.
Η ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια είναι μια συλλογική δέσμευση των εργαζομένων για την προώθηση ασφαλών εργασιακών περιβαλλόντων. Η παρουσία ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια προάγει την υγιέστερη κουλτούρα στο χώρο εργασίας μεταξύ των εργαζομένων για τη διαχείριση των κινδύνων.

Οι χώροι εργασίας χωρίς εκπαίδευση ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους που θα μπορούσαν να μειώσουν την παραγωγικότητα. Αλλά η αναγνώριση και η τήρηση ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας εγγυάται αυξημένη απόδοση.
Κάθε χώρος εργασίας πρέπει να έχει ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ασφάλεια που ταιριάζει στις μοναδικές ανάγκες του.

🌐🛡️

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!