Έκτακτη ανάγκη στο σχολείο

2022-09-04

Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης:
μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή και ο σχεδιασμός για διαφορετικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να είναι δύσκολος για τα σχολεία.
Οι οικογένειες και οι κοινότητες αναμένουν από τα σχολεία να προστατεύουν τα παιδιά τους από μια σειρά έκτακτων γεγονότων, όπως το έγκλημα, οι φυσικές καταστροφές και τα ατυχήματα.
Τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές, οι δάσκαλοι και το σχολικό προσωπικό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από επείγοντα γεγονότα;
Πως να αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα των αναγκών που συνδέονται με τις συνέπειες των περιστατικών στο σχολείο;
Ξέρετε πώς να ανταποκριθείτε;
Η εκπαίδευση για την προετοιμασία έκτακτης ανάγκης, διδάσκει το προσωπικό και τη σχολή σχετικά με τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τους ρόλους και τις ευθύνες τους.

Επικοινωνήστε για πληροφορίες

🛡️🌐

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!