Διαφορά μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας

2023-05-03

 Εξερευνώντας την ενδιαφέρουσα διαφορά μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας: Mind the Gap

Εισαγωγή στις έννοιες της άγνοιας και της αδιαφορίας

Συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις όπου πρέπει να λάβουμε αποφάσεις ή να διαμορφώσουμε απόψεις. Σε τέτοια σενάρια, μπορεί να σκοντάψουμε στις έννοιες της άγνοιας και της αδιαφορίας. Και οι δύο αυτοί όροι συνήθως χρησιμοποιούνται σε συζητήσεις, αλλά καταλαβαίνουμε πραγματικά τη διαφορά μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας; Αυτό το άρθρο στοχεύει να εμβαθύνει σε αυτές τις δύο έννοιες και να διερευνήσει τον αντίκτυπό τους στις σκέψεις, τις πράξεις και τον κόσμο γύρω μας.

Η άγνοια, με απλά λόγια, αναφέρεται στην έλλειψη γνώσης, κατανόησης ή επίγνωσης για κάτι. Είναι μια ακούσια κατάσταση απληροφόρητου . Από την άλλη, η αδιαφορία αναφέρεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος, ανησυχίας ή συμπάθειας προς ένα συγκεκριμένο θέμα, κατάσταση ή άτομο. Είναι μια σκόπιμη επιλογή να παραμείνετε συναισθηματικά αποστασιοποιημένοι ή αδιάφοροι. Ενώ και οι δύο αυτές καταστάσεις του νου μπορούν να οδηγήσουν σε αδράνεια, τα υποκείμενα κίνητρα και οι συνέπειές τους είναι σαφώς διαφορετικά.

Καθώς προχωράμε, θα εξετάσουμε λεπτομερώς τη διαφορά μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας, θα διερευνήσουμε το ρόλο της κακίας και θα συζητήσουμε τις σκόπιμες και ακούσιες ενέργειες που απορρέουν από αυτές τις καταστάσεις. Επιπλέον, θα εμβαθύνουμε στις διάφορες αιτίες και συνέπειες της άγνοιας και της αδιαφορίας, απαντώντας στο ερώτημα, «Γιατί το κάνουμε αυτό;» και «Τι είναι λάθος με το να είσαι αδαής ή αδιάφορος;». Τέλος, θα ολοκληρώσουμε αγκαλιάζοντας την ευαισθητοποίηση και την ενσυναίσθηση για να γεφυρώσουμε το χάσμα και να κάνουμε μια θετική αλλαγή στον κόσμο.

Εξετάζοντας τη Διαφορά μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας

Για να κατανοήσουμε περαιτέρω τη διαφορά μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας, ας εξετάσουμε ένα σενάριο πραγματικής ζωής. Φανταστείτε ότι ένας φίλος περνάει μια δύσκολη στιγμή και χρειάζεται απεγνωσμένα κάποιον να μιλήσει. Εάν αγνοείτε την κατάστασή τους, μπορεί ακούσια να αποτύχετε να παρέχετε τη συναισθηματική υποστήριξη που χρειάζονται. Ωστόσο, εάν είστε αδιάφοροι για τα δεινά τους, επιλέγετε συνειδητά να μην εμπλακείτε ή να προσφέρετε υποστήριξη.

Από αυτό το παράδειγμα, είναι προφανές ότι η κύρια διαφορά μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας έγκειται στην επίγνωση και την πρόθεση. Ενώ η άγνοια πηγάζει από την έλλειψη γνώσης ή κατανόησης, η αδιαφορία προκύπτει από μια συνειδητή απόφαση να παραμείνουμε συναισθηματικά αποσυνδεδεμένοι ή αποστασιοποιημένοι. Αυτή η διάκριση είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό της κατάλληλης αντίδρασης και πορείας δράσης σε διάφορες καταστάσεις.

Μια άλλη πτυχή που πρέπει να εξεταστεί είναι η αντίληψη αυτών των δύο καταστάσεων από άλλους. Η άγνοια, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορεί να δικαιολογηθεί ή να συγχωρεθεί καθώς είναι ακούσια. Όταν κάποιος δεν γνωρίζει ένα συγκεκριμένο γεγονός ή κατάσταση, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις πράξεις ή τις αδράνειές του. Ωστόσο, η αδιαφορία συχνά αποδοκιμάζεται, καθώς αντικατοπτρίζει την έλλειψη ενσυναίσθησης ή συμπόνιας για τους άλλους. Αυτή η ηθική κρίση υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της κατανόησης της διαφοράς μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας.

Ο ρόλος της κακίας στην άγνοια και την αδιαφορία

Η κακία, ή η πρόθεση να βλάψουν τους άλλους, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαφορά μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας. Ενώ η άγνοια μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια βλάβη, η αδιαφορία μπορεί να οδηγήσει σε σκόπιμη βλάβη ή αμέλεια. Η κατανόηση του ρόλου της κακίας σε αυτές τις δύο καταστάσεις είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό των επιπτώσεών τους στις σχέσεις και τις καταστάσεις.

Σε περίπτωση άγνοιας, η απουσία κακίας σημαίνει ότι το άτομο δεν επιδιώκει ενεργά να προκαλέσει βλάβη. Οι πράξεις ή οι αδράνειές τους μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικές συνέπειες, αλλά αυτές είναι ακούσιες. Αυτή η έλλειψη πρόθεσης μπορεί να διευκολύνει τους άλλους να συγχωρήσουν και να κατανοήσουν την προοπτική τους. Ωστόσο, όταν υπάρχει κακία, το άτομο εν γνώσει του επιλέγει να προκαλέσει βλάβη ή να αγνοήσει την ευημερία των άλλων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες και τεταμένες σχέσεις, καθιστώντας δύσκολο για τους άλλους να συμπάσχουν ή να συγχωρούν.

Στο πλαίσιο της αδιαφορίας, η κακία μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, τα άτομα μπορεί να επιλέξουν να παραμείνουν αδιάφορα στον πόνο των άλλων από κακία, ζήλια ή επιθυμία για εκδίκηση. Αυτή η σκόπιμη επιλογή να παραμεληθούν ή να αγνοηθούν τα συναισθήματα και οι ανάγκες των άλλων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό συναισθηματικό πόνο και ζημιά στις σχέσεις. Αναγνωρίζοντας αυτή την πτυχή της κακίας στην αδιαφορία, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία της ενσυναίσθησης και της συμπόνιας στις αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους.

Σκόπιμες ενέργειες έναντι ακούσιων ενεργειών: «Κάνω κάτι επίτηδες» και «Χωρίς να το γνωρίζω, κάνω κάτι»

Κατά τη διερεύνηση της διαφοράς μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ σκόπιμων και ακούσιων ενεργειών. Οι σκόπιμες ενέργειες, ή «κάνω κάτι επίτηδες», είναι σκόπιμες επιλογές που γίνονται από ένα άτομο με πλήρη επίγνωση των συνεπειών. Οι ακούσιες ενέργειες, ή «Χωρίς να το γνωρίζω, κάνω κάτι», συμβαίνουν όταν ένα άτομο δεν γνωρίζει τις συνέπειες των πράξεών του, συχνά λόγω έλλειψης γνώσης ή κατανόησης.

Η άγνοια συνήθως οδηγεί σε ακούσιες ενέργειες. Όταν δεν έχουμε πληροφορίες ή επίγνωση σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, οι ενέργειές μας μπορεί ακούσια να οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες δεν είναι σκόπιμες και συχνά πηγάζουν από μια πραγματική επιθυμία να βοηθήσουν ή να έχουν θετικό αντίκτυπο. Αντίθετα, η αδιαφορία περιλαμβάνει σκόπιμες ενέργειες, όπου τα άτομα επιλέγουν συνειδητά να παραμείνουν αποστασιοποιημένα ή αδιάφορα. Αυτές οι ενέργειες αντικατοπτρίζουν την έλλειψη ενσυναίσθησης και μια συνειδητή απόφαση να αγνοήσουμε τις ανάγκες ή τα συναισθήματα των άλλων.

Η κατανόηση της διάκρισης μεταξύ αυτών των δύο τύπων δράσεων είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό της κατάλληλης αντίδρασης και πορείας δράσης. Σε καταστάσεις όπου η άγνοια είναι η βασική αιτία ενός προβλήματος, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ωστόσο, όταν η αδιαφορία είναι στο παιχνίδι, μια βαθύτερη εξερεύνηση των συναισθημάτων, των κινήτρων και των προσωπικών αξιών μπορεί να είναι απαραίτητη για την προώθηση της αλλαγής.

Συνέπειες και επιπτώσεις της άγνοιας και της αδιαφορίας σε διάφορες καταστάσεις

Τόσο η άγνοια όσο και η αδιαφορία μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες και αντίκτυπο στα άτομα, τις σχέσεις και την κοινωνία στο σύνολό της. Η αναγνώριση αυτών των συνεπειών είναι απαραίτητη για την προώθηση της ευαισθητοποίησης, της ενσυναίσθησης και της θετικής αλλαγής.

Στην περίπτωση της άγνοιας, οι ακούσιες ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις, παραπληροφόρηση και κακή επικοινωνία. Αυτή η έλλειψη γνώσης μπορεί να εμποδίσει την προσωπική ανάπτυξη, να βλάψει τις σχέσεις και να συμβάλει σε κοινωνικά ζητήματα όπως η προκατάληψη, οι διακρίσεις και η ανισότητα. Για παράδειγμα, η άγνοια σχετικά με διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες ή κοινωνικά ζητήματα μπορεί να διαιωνίσει στερεότυπα και να ενισχύσει τις αρνητικές προκαταλήψεις.

Από την άλλη, η αδιαφορία μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική αποστασιοποίηση, παραμέληση και έλλειψη ενσυναίσθησης ή συμπόνιας για τους άλλους. Αυτή η συνειδητή απόφαση να παραμείνουμε αδιάφοροι μπορεί να επιβαρύνει τις σχέσεις, να ενθαρρύνει την απομόνωση και να διαιωνίσει κοινωνικά ζητήματα όπως η απάθεια, η απευαισθητοποίηση και η έλλειψη κοινωνικής ευθύνης. Για παράδειγμα, η αδιαφορία για περιβαλλοντικά ζητήματα, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή κοινωνική αδικία μπορεί να εμποδίσει την πρόοδο και να συμβάλει σε μια κουλτούρα εφησυχασμού.

Αυτές οι συνέπειες υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης της διαφοράς μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας και της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους στη ζωή και την κοινωνία μας.

Προετοιμασίες και αντιδράσεις στην άγνοια και την αδιαφορία

Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συνέπειες της άγνοιας και της αδιαφορίας, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να προετοιμαστούν και να αντιδράσουν σε αυτές τις καταστάσεις του νου. Κατανοώντας τα υποκείμενα κίνητρα και συναισθήματα, μπορούμε να αναπτύξουμε στρατηγικές για τη διαχείριση των επιπτώσεών τους και την προώθηση θετικών αλλαγών.

Όταν ασχολούμαστε με την άγνοια, η προετοιμασία περιλαμβάνει την αναζήτηση γνώσης και κατανόησης για διάφορα θέματα, πολιτισμούς και θέματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ενεργού συμμετοχής σε συνομιλίες και εμπειρίες. Για να αντιδράσουν στην άγνοια, τα άτομα πρέπει να είναι ανοιχτά στη μάθηση, πρόθυμα να παραδεχτούν την έλλειψη γνώσης τους και δεκτικά σε νέες πληροφορίες και προοπτικές.

Στην περίπτωση της αδιαφορίας, η προετοιμασία περιλαμβάνει την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της συμπόνιας και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αυτο-αντανάκλασης, της ενεργού ακρόασης και της ανάπτυξης μιας βαθύτερης κατανόησης των συναισθημάτων και των αναγκών των άλλων. Για να αντιδράσουν στην αδιαφορία, τα άτομα πρέπει να εξασκήσουν την ενσυναίσθηση, να αμφισβητήσουν τις υποθέσεις και τις πεποιθήσεις τους και να συμμετάσχουν ενεργά με τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των άλλων.

Αντιμετωπίζοντας προληπτικά την άγνοια και την αδιαφορία μέσω της προετοιμασίας και της αντίδρασης, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές συνέπειές τους και να προωθήσουμε μια πιο συμπονετική, χωρίς αποκλεισμούς και ενσυναισθητική κοινωνία.

Διερεύνηση των αιτιών της άγνοιας και της αδιαφορίας

Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα της άγνοιας και της αδιαφορίας, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις υποκείμενες αιτίες τους. Εμβαθύνοντας στους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτές τις καταστάσεις του νου, μπορούμε να αναπτύξουμε στοχευμένες στρατηγικές για την προώθηση της ευαισθητοποίησης, της ενσυναίσθησης και της θετικής αλλαγής.

Ορισμένες κοινές αιτίες άγνοιας περιλαμβάνουν την έλλειψη εκπαίδευσης, την περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες, την πολιτιστική ή κοινωνική προετοιμασία και τις γνωστικές προκαταλήψεις. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να εμποδίσουν την ικανότητα ενός ατόμου να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη κατανόηση διαφορετικών θεμάτων, ζητημάτων ή προοπτικών. Αντιμετωπίζοντας αυτές τις αιτίες, μπορούμε να προωθήσουμε τη γνώση και την ευαισθητοποίηση και να μειώσουμε τον αντίκτυπο της άγνοιας στις σκέψεις και τις πράξεις μας.

Αντίθετα, οι αιτίες της αδιαφορίας μπορεί να περιλαμβάνουν συναισθηματική αποστασιοποίηση, τραύμα του παρελθόντος, φόβο ευπάθειας ή έλλειψη ενσυναίσθησης και συναισθηματικής νοημοσύνης. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να εμποδίσουν την ικανότητα ενός ατόμου να συνδεθεί με άλλους, να κατανοήσει τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους και να ανταποκριθεί κατάλληλα. Αντιμετωπίζοντας αυτές τις αιτίες, μπορούμε να προωθήσουμε την ενσυναίσθηση, τη συμπόνια και τη συναισθηματική νοημοσύνη και να μειώσουμε τον αντίκτυπο της αδιαφορίας στις σχέσεις και την κοινωνία μας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αιτίες της άγνοιας και της αδιαφορίας δεν αλληλοαποκλείονται. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται ή να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, οδηγώντας σε πολύπλοκες καταστάσεις και προκλήσεις. Αναγνωρίζοντας τη διασυνδεδεμένη φύση αυτών των αιτιών, μπορούμε να αναπτύξουμε ολοκληρωμένες και ολιστικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους.

Στην ερώτηση: "Γιατί το κάνουμε αυτό;"

Κατά την εξέταση της διαφοράς μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας, ένα κοινό ερώτημα που προκύπτει είναι: «Γιατί το κάνουμε αυτό;». Τι μας υποκινεί να παραμένουμε αδαείς ή αδιάφοροι για ορισμένα θέματα, καταστάσεις ή άτομα; Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, πρέπει να εξετάσουμε τα υποκείμενα συναισθήματα, τις αξίες και τα κίνητρα που οδηγούν τις σκέψεις και τις ενέργειές μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η άγνοια μπορεί να προέρχεται από φόβο αλλαγής ή επιθυμία διατήρησης του status quo. Μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα πολιτισμικής ή κοινωνικής προετοιμασίας, όπου ορισμένες πεποιθήσεις ή αξίες είναι ριζωμένες από την παιδική ηλικία. Αντίθετα, η αδιαφορία μπορεί να προκύψει από φόβο ευπάθειας ή συναισθηματικό πόνο, έλλειψη ενσυναίσθησης ή επιθυμία για αυτοσυντήρηση.

Η κατανόηση αυτών των κινήτρων είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση της άγνοιας και της αδιαφορίας. Αναγνωρίζοντας τα υποκείμενα συναισθήματα και αξίες, μπορούμε να αναπτύξουμε στοχευμένες προσεγγίσεις που προωθούν την ευαισθητοποίηση, την ενσυναίσθηση και τη θετική αλλαγή.

Τι συμβαίνει με το να είσαι αδαής ή αδιάφορος;

Μερικοί μπορεί να υποστηρίξουν ότι το να είσαι αδαής ή αδιάφορος δεν είναι απαραίτητα κακό πράγμα. Μπορεί να ισχυριστούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να παραμείνουν απληροφόρητοι ή συναισθηματικά αποστασιοποιημένοι. Ωστόσο, αυτή η προοπτική αγνοεί τις αρνητικές συνέπειες και τον αντίκτυπο αυτών των καταστάσεων του νου στα άτομα και την κοινωνία στο σύνολό της.

Η άγνοια μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, κακή επικοινωνία και να διαιωνίσει αρνητικές προκαταλήψεις και στερεότυπα. Μπορεί επίσης να εμποδίσει την προσωπική ανάπτυξη και να συμβάλει σε κοινωνικά ζητήματα όπως οι προκαταλήψεις, οι διακρίσεις και η ανισότητα. Ομοίως, η αδιαφορία μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική αποστασιοποίηση, παραμέληση και έλλειψη ενσυναίσθησης ή συμπόνιας για τους άλλους. Μπορεί να τεντώσει τις σχέσεις, να προωθήσει την απομόνωση και να διαιωνίσει κοινωνικά ζητήματα όπως η απάθεια, η απευαισθητοποίηση και η έλλειψη κοινωνικής ευθύνης.

Αναγνωρίζοντας τις αρνητικές συνέπειες της άγνοιας και της αδιαφορίας, μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των επιπτώσεών τους στη ζωή και την κοινωνία μας. Αυτή η γνώση μπορεί να μας παρακινήσει να αναλάβουμε δράση, να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση και την ενσυναίσθηση και να προωθήσουμε τη θετική αλλαγή (Η θετική νοοτροπία είναι το παν).

Αγκαλιάζοντας την Ευαισθητοποίηση και ενσυναίσθηση για τη ''γεφύρωση του χάσματος''

Η διαφορά μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας έγκειται στην επίγνωση και την πρόθεση. Ενώ η άγνοια είναι ακούσια, η αδιαφορία είναι μια συνειδητή απόφαση να παραμείνουμε συναισθηματικά αποστασιοποιημένοι ή αδιάφοροι. Και οι δύο αυτές καταστάσεις του νου μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες και αντίκτυπο στα άτομα και την κοινωνία.

Για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της άγνοιας και της αδιαφορίας, πρέπει να αναπτύξουμε στοχευμένες στρατηγικές που προωθούν την ευαισθητοποίηση, την ενσυναίσθηση και τη θετική αλλαγή. Αναγνωρίζοντας τις υποκείμενες αιτίες, τα κίνητρα και τα συναισθήματα, μπορούμε να αναπτύξουμε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις του νου από πολλαπλές οπτικές γωνίες.

Εν τέλει, η αποδοχή της ευαισθητοποίησης και της ενσυναίσθησης είναι το κλειδί για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ άγνοιας και αδιαφορίας. Καλλιεργώντας μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας και των άλλων, μπορούμε να προωθήσουμε μια πιο συμπονετική, χωρίς αποκλεισμούς  κοινωνία με αυξημένη ενσυναίσθηση.Προτεινόμενες πηγές:

Bandak, Andreas (2013), Our Lady of Soufanye: On Knowledge, Ignorance and Indifference among the Christians of Damascus.Politics of Cult in the Modern Middle East

Bertschek, Irene ; Müller, David F. (2023), Political ignorance and the internet. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik

Borer, Tristan Anne (2012), 1965- editor. Media, mobilization and human rights: mediating suffering

Brian L. Wright ; Donna G. Ford ; Jemima Young (2017), Ignorance or Indifference? Pursuing Excellence and Equity for Underrepresented Students of Color in Gifted Education. Global Education Review

Hit, Philip (2019), How do you seriously discuss a president who exhibits both ignorance and indifference?The Washington Post

Massingale, Brian (2015), Ignorance, Indifference and Fear

Meijer, Hans (2011), Induction to Reality

Norgaard, Carrie Marie (2011), Introduction: The failure to act, denial versus indifference, apathy and ignorance Living in denial

Norton, John D. (2008), Ignorance and Indifference, Philosophy of Science

Rose, Carol M. (2018), Publics and Consciousness. Theoretical Investigations in Law

Selden, John ; Selden, Annie ; Hersh, Reuben ; Page, Warren (2005), Influence, Ignorance or Indifference? Reconsidering the relationship between Babylonian and Greek mathematics. The College Mathematics Journal

Wolfgang Gritsching (1994), The Meaning of "I Don't Know" in Polling: Indifference Versus Ignorance. -Paper presented at the American Sociological Association. Meeting (1993: Miami Beach, Florida)


Konstantinos N. Zoumpiadis

Accredited Supreme Security and Critical Crisis Manager (ASSM)

 Instructor of Civil Protection Executives

Psychology student

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!