Στέλεχος Εμπιστευτικότητας

2021-10-16

Corporate Confidentiality Executive
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

"Ακεραιότητα ,Διαφάνεια και Εμπιστευτικότητα (Ασφάλεια)"

Προσλαμβάνεται ή προάγεται για να υπηρετήσει, ως αξιωματικός της Εταιρείας που υπόκειται σε επιλογή ή διορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας .

Το απόρρητο αναγνωρίζεται από το νόμο ως προνομιακή επικοινωνία μεταξύ δύο μερών σε μια επαγγελματική σχέση

Τι είναι εμπιστευτικότητα;
Η εμπιστευτικότητα είναι η αρχή και η πρακτική της διατήρησης ιδιωτικών ευαίσθητων πληροφοριών, εκτός εάν ο κάτοχος ή ο θεματοφύλακας των δεδομένων δώσει ρητή συγκατάθεση για την κοινοποίησή τους σε άλλο μέρος,με δήλωση ρητή απαίτησης του ιδιώτη για εμπιστευτικότητα σε θέματα, που ο ίδιος θεωρεί εμπιστευτικά (υποκειμενικό στοιχείο). Αντικειμενικό στοιχείο classification εμπιστευτικών στοιχείων (υποχρέωση από το νόμο, με δύναμη καταναγκασμού) χωρεί, μόνο αν ο ένας των συμβαλλομένων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Η εμπιστευτικότητα είναι μια από τις βασικές έννοιες της ασφάλειας και στον κυβερνοχώρο. Με απλά λόγια, το απόρρητο διασφαλίζει ότι οι μυστικές πληροφορίες προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη

Ποια είναι τα οφέλη μιας συμφωνίας εμπιστευτικότητας;
Προστασία από την αποκάλυψη πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών μυστικών, ιδιόκτητων πληροφοριών και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών...)
Περισσότερες νομικές προστασίες και επιλογές εάν κάποιο άλλο μέρος παραβιάσει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο προστατευμένες πληροφορίες.

Ασφάλεια
Η ασφάλεια αναφέρεται άμεσα στην προστασία , και συγκεκριμένα στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πληροφοριών,και την υποστήριξη επαγγελματιών για την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών.

<<Δεν αγνοούμε την απειλή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που συνεπάγεται η συσσώρευση τεράστιου όγκου προσωπικών πληροφοριών σε μηχανογραφικές τράπεζες δεδομένων ... ( Whalen κατά Roe , 1977).>>

Ένα Ιδανικό Στέλεχος Εμπιστευτικότητας Ηγείται και διατηρεί ένα επίπεδο δεξιοτεχνίας,δεξιοτήτων και γνώσεων ,επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα εγκαίρως ,αποτελεσματικά και με υψηλή ποιότητα.

Η αξία  κλάσματος του δευτερολέπτου είναι πολύ σημαντική γιατί ο χρόνος δεν περιμένει κανένα.

Κωνσταντίνος Ζουμπιάδης
16/10/2021
13:50

Φωτογραφίες

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!