Ενσυναίσθηση

2023-01-17

Η ενσυναίσθηση είναι ένα περίπλοκο και αμφιλεγόμενο θέμα

   Το 1909, ο ψυχολόγος Edward B. Titchener επινόησε τον όρο ενσυναίσθηση ως μετάφραση της γερμανικής φράσης einfühlung (που σημαίνει «αίσθημα μέσα»). Για να εξηγηθεί η ενσυναίσθηση, έχουν προταθεί αρκετές υποθέσεις.

   Από μια ανασκόπηση περισσότερων από 20 μελετών, διαπιστώθηκε ότι, κατά μέσο όρο, η ενσυναίσθηση συσχετίστηκε με 0,62 με τη συνάφεια και 0,53 με θετική εκτίμηση, και 0,28 με άνευ όρων (Gurman, 1977).

   Σε αντίθεση με καταστάσεις αυθόρμητης θεμελιώδους ενσυναίσθησης, αυτή είναι μια αλλαγή οπτικής γωνίας που χρησιμοποιεί ανθρώπινες δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου (Ricardo Gutiérrez Aguilar, 2019).

   Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε, να κατανοούμε και να μοιραζόμαστε τις σκέψεις και τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου, ζώου ή φανταστικού χαρακτήρα. Η ενσυναίσθηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη συνδέσεων και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Συνεπάγεται τη μαρτυρία της οπτικής γωνίας ενός άλλου ατόμου και όχι απλώς της δικής του, και δίνει τη δυνατότητα σε φιλοκοινωνικές ή βοηθητικές πράξεις να αναδυθούν φυσικά αντί να ωθούνται.

Προσοχή στην εκμετάλλευση της ενσυναίσθησης για την ασφάλεια μας

   Η ενσυναίσθηση είναι σημαντική γιατί μας επιτρέπει να συνδεόμαστε και να υποστηρίζουμε τους άλλους, αλλά μπορεί επίσης να αναπτυχθεί για εγωιστικούς λόγους, όπως η χρήση των ανθρώπων ως ''κοινωνικό ραντάρ'' για τον εντοπισμό του κινδύνου. Η δημιουργία μιας νοητικής εικόνας της πρότασης ενός άλλου ατόμου είναι ζωτικής σημασίας από εξελικτική σκοπιά: η παρουσία ενός εισβολέα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι καταστροφική, επομένως η απόκτηση ευαισθησίας στα σήματα των άλλων θα μπορούσε να είναι σωτήρια. 

   Το να μπαίνει κανείς στη θέση κάποιου άλλου μπορεί να είναι επωφελές, αλλά όταν γίνεται η προεπιλεγμένη μέθοδος αλληλεπίδρασης με άλλους, μπορεί να τυφλώσει ένα άτομο στις δικές του ανάγκες και ακόμη και να το αφήσει ευάλωτο σε εκείνους που θα τον εκμεταλλευτούν        (π.χ ένας πραγματικός ψυχοπαθής δεν αισθάνεται ενσυναίσθηση, οι ψυχοπαθείς, μπορεί να ερμηνεύουν ή να συνάγουν σωστά ιδέες και συναισθήματα, αλλά μπορεί να μην έχουν βιωματική γνώση).

  •    Η ενσυναίσθηση μπορεί να γίνει μέσο εκμετάλλευσης από άλλους, θέλει διάκριση εννοώντας την μεταχείριση των ανθρώπων. Τα αρνητικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης της ενσυναίσθησης, προκύπτουν από προκαταλήψεις ή συμφέροντα και είναι επιζήμια για την προσωπική μας ασφάλεια (Ζουμπιάδης Κώστας, 2023).  

 Διαφορά μεταξύ ενσυναίσθησης και συμπόνιας:

   Η συμπόνια και η ενσυναίσθηση σχετίζονται και οι δύο με μια στοργική αντίδραση στα βάσανα του άλλου. Ενώ η ενσυναίσθηση είναι το ενεργό μοίρασμα της συναισθηματικής εμπειρίας ενός άλλου ατόμου, η συμπόνια προσθέτει την επιθυμία να μετριάσει τη δυστυχία του ατόμου σε αυτή τη συναισθηματική εμπειρία (Merriam Webster).

   Η ενσυναίσθηση φαίνεται να μειώνεται σε ορισμένες χώρες, ωθώντας τους γονείς, τα σχολεία και τις κοινότητες να προωθήσουν προγράμματα που βοηθούν άτομα όλων των ηλικιών να βελτιώσουν και να διατηρήσουν την ικανότητά τους να περπατούν ο ένας στη θέση του άλλου.

   Η ενσυναίσθηση μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με άλλους, να σχηματίζουμε φιλίες, να κάνουμε ηθικές κρίσεις και να παρεμβαίνουμε για παράδειγμα όταν γινόμαστε μάρτυρες εκφοβισμού ή σε ένα θύμα που είναι ηλικιωμένος. Αρχίζει να αναδύεται στη βρεφική ηλικία και αυξάνεται προοδευτικά σε όλη την παιδική και εφηβική ηλικία. Τα περισσότερα άτομα, ωστόσο, είναι πιο διατεθειμένα να αισθάνονται ενσυναίσθηση για ανθρώπους σαν τους εαυτούς τους και λιγότερη ενσυναίσθηση για εκείνους εκτός της οικογένειάς τους, ανεξάρτητα από την κοινότητα, την εθνικότητα ή την εθνικότητα τους.

  • Το πιο ζωτικό εργαλείο επικοινωνίας είναι η ενσυναίσθηση (Ed Benzel, 2019). 

   Η ποιότητα της αντίληψης, παίζει σημαντικό ρόλο στην ταυτότητα της δομής μεταξύ της ενσυναίσθησης de vivo και της ενσυναίσθησης στην πράξη (αντίληψη, κίνητρο και πλαίσιο ζωής-κόσμου,η οντολογική κατάσταση των πραγματικών προσώπων έναντι των φανταστικών χαρακτήρων ). Ο Gallagher (2008) ορίζει την αντίληψη ως έξυπνη.

   Ο Stein (2017) τονίζει ότι η βιωμένη εμπειρία του άλλου, ας πούμε ευχαρίστηση ή ταλαιπωρία, όπως βιώνεται σε πράξεις ενσυναίσθησης είναι θεμελιωδώς κατώτερη από την εμπειρία, ας πούμε τη χαρά ή τον πόνο, όπως βιώνεται στην prima persona. Στην ενσυναίσθηση, η εμπειρία του άλλου είναι «σκιώδης» και όχι ζωντανή, όχι αρχικά η δική μου, ενώ η δική μου εμπειρία είναι «ζωντανή στο φέσι» η πρώτη είναι λιγότερο καθορισμένη και ασαφής, η δεύτερη είναι καλύτερα καθορισμένη και πιο λεπτή. (βλ. Stein 1917, σ. 28· En. Tr. 1964: 17).

Επιβάλλεται η ανάπτυξη και η διατήρηση της ενσυναίσθησης για την ευημερία, την ασφάλεια μας και την μείωση αν όχι την εξάλειψη του εγωισμού από την ζωή μας!προτεινόμενες πηγές:

De Vecchi Francesca, Forlè Francesca, (2020). Phenomenological Distinctions Between Empathy De Vivo and Empathy in Fiction: From Contemporary Direct Perception Theory Back to Edith Stein's Eidetics of Empathy 

Elliott Robert, Bohart Arthur C, Watson Jeanne C, Greenberg Leslie. (2011). Psychotherapy: Epathy 

Ed Benzel, (2019). Empathy: Emotional, Ethical and Epistemological Narratives , World Neurosurgery 

 Kendra Cherry, (2022). What Is Empathy? Verywell

Marriam Webster, (2023).«Empathy». Merriam-Webster.com, https://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy

Ricardo Gutiérrez Aguilar, (2019).  Empathy: Emotional, Ethical and Epistemological Narratives

www.psychologytoday.com

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!